fortuna

Zakłady wzajemne w Polsce – informacje MF

0

W 2007 roku podmioty funkcjonujące na rynku gier i zakładów wzajemnych osiągnęły łączne przychody w wysokości 11,9 mld zł, tj. o 47,4% więcej niż w 2006 roku. Wzrost przychodów o 47,4% wynika przede wszystkim z faktu, iż od roku 2006 w dalszym ciągu ma miejsce wysokie tempo rozwoju segmentu rynku gier na automatach o niskich wygranych. W roku 2007 nastąpił wzrost przychodów o 104,0% w stosunku do roku 2006. W 2007 roku utrzymało się także wysokie tempo wzrostu przychodów w salonach gier na automatach – o 40,3% w porównaniu do roku poprzedniego. Wzrost przychodów o 22,6% odnotowano również w kasynach gry. Odnotowano także wzrost przychodów z zakładów wzajemnych o 2,0%, co w porównaniu z rokiem 2006 obrazuje stabilizację tego segmentu rynku gier i zakładów wzajemnych.

W roku 2007 odnotowano wzrost przychodów z gier liczbowych o 17,5%. Tym samym odwróceniu uległa tendencja spadkowa przychodów w grach liczbowych: przychody z tych gier w 2005 roku w porównaniu do roku 2004 były niższe o 1,8%, zaś w roku 2006 w porównaniu z rokiem 2005 były niższe o 4,1%. Również w przypadku loterii pieniężnych odwróceniu uległa wcześniejsza tendencja spadkowa sprzedaży. Przychody te w roku 2006 w relacji do roku 2005 były niższe o 18,8%; w roku 2005 w relacji do roku 2004 były niższe o 39,0%.W roku 2007 zanotowano znaczący wzrost przychodów (o 139,4%), jednak z uwagi na niski udział loterii pieniężnych w strukturze rynku gier i zakładów wzajemnych (ok. 1,1%) znaczenie tej zmiany ma charakter marginalny.

W roku 2007 rozpoczęto prowadzenie działalności w zakresie gier w salonach gry bingo pieniężne. Jednakże przychody z tej działalności prowadzonej przez jeden podmiot w dwóch salonach na terenie kraju przyniosły przychody na poziomie poniżej 0,1% udziału w rynku gier i zakładów wzajemnych. W roku 2007 zanotowano niewielki wzrost dynamiki przychodów w tym segmencie rynku, tj. o 2,0%. Zanotowano również ponad dwukrotny wzrost przychodów z totalizatorów (129,1%), niemniej z uwagi
na fakt, że w łącznej strukturze przychodów z zakładów wzajemnych mają one niewielki udział, wzrost ten nie zmienił radykalnie obrazu rynku zakładów wzajemnych. W świetle ww. danych można stwierdzić, że nastąpiła stabilizacja rynku z zaznaczeniem pozytywnej zmiany w zakresie totalizatorów.

Zgodnie z ustawą, zakłady wzajemne dzielą się na:

totalizatory, tj. zakłady o wygrane pieniężne polegające na odgadywaniu wyników sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranej zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek.

W roku 2006 nastąpiło odwrócenie relacji pomiędzy przychodami z zakładów totalizatora: 95,0% przychodów stanowiły przychody z zakładów polegających na odgadywaniu wyników sportowego współzawodnictwa ludzi, natomiast jedynie 5,0% – z zakładów polegających na odgadywaniu wyników sportowego współzawodnictwa zwierząt. Tendencja ta zmieniła się w roku 2007, w którym 48,4% przychodów pochodzi z zakładów polegających na odgadywaniu wyników sportowego współzawodnictwa zwierząt, zaś 51,6% przychodów pochodzi z zakładów polegających na odgadywaniu wyników sportowego współzawodnictwa ludzi.

bukmacherstwo, tj. zakłady o wygrane pieniężne polegające na odgadywaniu zaistnienia różnych zdarzeń, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranych zależy od umówionego, pomiędzy przyjmującym zakład a wpłacającym stawkę, stosunku wpłaty do wygranej…

Link do pełnego raportu na stronie MF.

Może ci się spodobać również Więcej od autora

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.